יום חמישי, 14 באוקטובר 2021

על הפעלת תשתיות תקשורת בידי אזרחים של מדינות זרות, ומה כבר יכול להשתבש?

אם אתם רוצים לרגל אחר מדינה, אין כמו לבנות את תשתיות התקשורת שלה.

המכרז החדש של משרד התקשורת מאפשר לבעלי ניסיון (כולל קבלנים) בסלילת כבישים, ביוב, מים, תחבורה, אנרגיה ותקשורת - לסלול ולהפעיל תשתיות סיבים אופטיים במכרז התמרוץ החדש.
בנוסף, אזרחי מדינות זרות יכולים לקחת חלק במכרז, כל עוד הם ממדינה בעלת יחסים דיפלומטיים עם ישראל, אז איראן לא אבל אזרחים סיניים כן.

הסייג הוא אם מישהו יחליט שיש כאן פגיעה בביטחון המדינה לאחר ההגשה, או שיש היתכנות לפגיעה ביחסי חוץ, גם סייג זה מוגבל עד לפתיחת הליך התיחור הכספי.

"מבלי לגרוע מסמכויותיה של הוועדה על פי סעיף 19 ,בכל שלב של המכרז עד לפתיחת הליך התיחור הכספי ועדת המכרזים תהיה רשאית לדחות כל הצעה שהוגשה למכרז או לפסול אותה, 

ו/או לקבוע תנאים להמשך השתתפותו של מציע במכרז, לרבות בנסיבות שלהלן:

"..משיקולים של טובת הציבור, משיקולי ביטחון, או משיקולים שנוגעים ליחסי החוץ של מדינת ישראל"

הספק שיזכה יתן גם שירותים לכוחות הביטחון.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

על הפעלת תשתיות תקשורת בידי אזרחים של מדינות זרות, ומה כבר יכול להשתבש?

אם אתם רוצים לרגל אחר מדינה, אין כמו לבנות את תשתיות התקשורת שלה. המכרז החדש של משרד התקשורת מאפשר לבעלי ניסיון (כולל קבלנים) בסלילת כבישים...